Karriera

Shoqeria jone investon ne njerez te nivelit me te larte intelektual, duke u perpjekur gjithmone te zhvilloje aftesite e tyre dhe t’i inkurajoje ata te marrin pjese ne suksesin e shoqerise. Programet tona te edukimit, trajnimit dhe zhvillimit sigurojne qe perveç rritjes se kompetencave teknike, punonjesit tane fitojne njohurite, aftesite dhe teknikat e nevojshme. Kjo arrihet permes nje kombinimi te trajnimeve formale brenda vendit, kurseve te jashtme dhe mbikeqyrjes se punes.

Karriera

Shoqeria jone investon ne njerez te nivelit me te larte intelektual, duke u perpjekur gjithmone te zhvilloje aftesite e tyre dhe t’i inkurajoje ata te marrin pjese ne suksesin e shoqerise. Programet tona te edukimit, trajnimit dhe zhvillimit sigurojne qe perveç rritjes se kompetencave teknike, punonjesit tane fitojne njohurite, aftesite dhe teknikat e nevojshme. Kjo arrihet permes nje kombinimi te trajnimeve formale brenda vendit, kurseve te jashtme dhe mbikeqyrjes se punes.